M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA MARAMURES

Conducere

DIRECTOR EXECUTIV

EC. BENE RODICA

email : dspj.maramures@dspmm.ro
Adresa institutie: Baia Mare, str.Victoriei nr.132, Maramures
telefon 0262-276501
fax 0262-276002

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC

ec.ILEA IVETTE-ALESSANDRA

email : director.economic@dspmm.ro
Adresa institutie: Baia Mare, str.Victoriei nr.132, Maramures
telefon 0262-276501
fax 0262-276002

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMURES:

PROIECT: DIGITIZARE SI INTEROPERABILITATE IN CADRUL DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA MARAMURES – PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA

Documente Utile

Organigrama

Metodologia privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul DSP Maramureș

Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul DSP Maramureș
Regulament de ordine interioara
Act aditional nr 1 din 26 mai 2020
Codul de conduita etica si profesionala
Declaratii de avere si interese

Contract colectiv de munca pentru anii 2023-2025
Contract colectiv de munca pentru anii 2018-2020
Acord colectiv la nivel de unitate

Venituri DSP Maramures luna Martie 2024

Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2023
Venituri DSP Maramures luna Martie 2023
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2022
Venituri DSP Maramures luna Martie 2022
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2021
Venituri DSP Maramures luna Martie 2021
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2020
Venituri DSP Maramures luna Martie 2020
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2019
Venituri DSP Maramures luna Martie 2019
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2018
Venituri DSP Maramures luna Martie 2018
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2017

Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta
Bugetul de venituri si cheltuieli 2023
Bugetul de venituri si cheltuieli 2022
Bugetul de venituri si cheltuieli 2021
Bugetul de venituri si cheltuieli 2020
Executia creditelor bugetare 2019 – Buget de stat
Executia creditelor 2019 – Venituri proprii
Lista de inventar a cladirilor DSP Maramures

OBTINERE COD PARAFA MEDICI