M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

Plan Național de Redresare și Reziliență

Componenta C7: Digitalizare

I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină;

Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS;

COD APEL MS-732