M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

Activitatea laboratorului se desfășoară conform Ord. MS nr. 1078/2010, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru a efectua monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile,în conformitate cu Ordinul nr. 764/2005
Laboratorul de toxicologie industrială este abilitat pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale în conformitate cu Ordinul nr. 1093/2004
Implementează și menține un sistem al calității încercărilor pe care le furnizează conform SR EN ISO 17025:2018, fiind evaluat RENAR pentru obținerea acreditării
Vezi Certificat de acreditare
         Oferta de servicii
În scopul îmbunătățirii activității se evaluează feedback-ul primit de la clienți : Vezi Chestionar de satisfacție client