M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

Supraveghere boli transmisibile

HOTĂRÂRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile
ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002 privind reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile
ORDIN   Nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
ORDIN   Nr. 344 din  16 aprilie 2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministerului sanatatii nr.962/2009

ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
ORDIN   Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
ORDIN   Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile reziduale rezultate din activitati medicale
ORDIN Nr. 1279 din 14 decembrie 2012 privind Criteriile de evaluare, conditiile de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica a deseurilor medicale
ORDIN Nr. 1342 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infectiilor cu transmitere sexuala
ORDIN   Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile