M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

Formulare de autorizatii de libera practica

Ordin nr.1992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical: apasati Aici

Cereri inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

Obtinere autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului medical biochimist, biolog şi chimist ; tehnician dentar, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.
Formulare cerere

Aviz anual

Reinoire ALP

 

Documente necesare pentru eliberarea de catre DSP a Certificatului de inregistrare a cabinetului

Documente necesare pentru inregistrarea persoanelor juridice prevăzute la art. 16 şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical se fac înbaza următoarelor documente: apasati Aici

CONDITII DE AUTORIZARE A UNITATILOR SANITARE PENTRU EXAMINAREA AMBULATORIE A PERSOANELOR FIZICE IN VEDEREA PROCURARII, DETINERII, PORTULUI SI FOLOSIRII ARMELOR SI MUNITIILOR SUPUSE AUTORIZARII

Formulare privind dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate 

(Anexa 2 la Ordinul nr.153/2003 modificat si completat cu OMS nr.1010/2020):

Cabinete in specialitatea:

Medicina interna
Neurologie
Oftalmologie
Ortopedie si traumatologie
Otorinolaringologie ORL
Psihiatrie
Formular Cerere cabinet de practica individuala asistenti medicaliD