M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie „LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI IGIENIZARE SUBSOL” Sediu DSP MM

INVITATIE PARTICIPARE-PRELUCRARE ARHIVISTICA

06.09.2022 Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie „LUCRARE DE REPARATIE CAPITALA, EXTINDERE SI REAMENAJARE LABORATOR IGIENA RADIATIILOR”

29.11.2019 Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie „REPARATII CAPITALE/REABILITARE FATADA SI ACOPERIS CLADIRE CORP B, REABILITARE CURTE”

29.11.2019 Invitatie de participare la procedura de atribuire a serviciului de dirigentie de santier „REPARATII CAPITALE/REABILITARE FATADA SI ACOPERIS CLADIRE CORP B, REABILITARE CURTE”

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de proiectare „Lucrari de reabilitare termica fatada cladire”

Invitatie de participare la procedura de atribuire a serviciului de dirigentie de santier „Lucrari de reabilitare termica fatada cladire”

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie „Lucrari de reabilitare termica fatada cladire

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie „Lucrari igienizare birouri si casa scarii” la sediul DSP din str.Victoriei 126 Baia Mare

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie „Finalizare lucrari de reparatii capitale /modernizare laborator microbiologie si casa scarii la sediul din Victoriei 132

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie ; Lucrari de modernizare laborator microbiologie si casa scari ; Sediu DSP Maramures strada Victoriei nr. 132