M I N I S T E R U L  S Ă N Ă T Ă Ţ I I

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ

430031, Baia Mare, str. Victoriei nr 132, România

Tel: (004) 0262/276501, Fax: (004) 0262/276002; E-mail: dspj.maramures@dspmm.ro
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX

Search
Generic filters

FORMULARE PUSE LA DISPOZITIA MEDICILOR DE FAMILIE:

Dare de seama privind principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii

Centralizator lunar

Formular raportari intreruperi de sarcina

Manual pentru certificarea cauzelor de deces in Europa

Principalii indicatori unitati sanitare
Cheltuieli unitati sanitare
Demografie si morbiditate
Activitatea spitalelor publice

SINTEZA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE DIN JUDEŢUL MARAMURES PE: