Inapoi pagina de start
Directia de Sănătate Publică Maramureș
Organigrama

Procedura de sistem privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul DSP Maramures 2021-2025

Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul DSP Maramureș

Regulament de ordine interioara
Act aditional nr 1 din 26 mai 2020

Codul de conduita etica si profesionala

Declaratii de avere si interese

Contract colectiv de munca pentru anii 2018_2020

Acord colectiv la nivel de unitate


Venituri DSP Maramures luna Martie 2023
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2022
Venituri DSP Maramures luna Martie 2022

Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2021
Venituri DSP Maramures luna Martie 2021
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2020
Venituri DSP Maramures luna Martie 2020
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2019

Venituri DSP Maramures luna Martie 2019
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2018
Venituri DSP Maramures luna Martie 2018
Venituri DSP Maramures luna Septembrie 2017


Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA MARAMURES
Conducere
                            
DIRECTOR EXECUTIV
           Ec.ILEA IVETTE ALESSANDRA  email :- financiar@dspmm.ro
                                 Adresa institutie: Baia Mare, str.Victoriei nr.132, Maramures
                                 telefon 0262 276974     fax 0262 276002
     

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SATATATE PUBLICA
         Dr.CARMEN SIMA email :- dspj_sp_maramures@dspmm.ro
                                Adresa institutie: Baia Mare, str.Victoriei nr 132, Maramures
                                telefon 0262 275619     fax 0262 275898
                  
Bugetul de venituri si cheltuieli 2023
Bugetul de venituri si cheltuieli 2022
Bugetul de venituri si cheltuieli 2021
Bugetul de venituri si cheltuieli 2020
Executia creditelor bugetare 2019 - Buget de stat
Executia creditelor 2019 - Venituri proprii
Lista de inventar a cladirilor DSP Maramures
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMURES:
                               ANUL 2022
                               ANUL 2021
                               ANUL 2020
                               ANUL 2019
                               ANUL 2018
                               ANUL 2017