Legislație privind protecția datelor cu caracter personal
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
Legea  190/2018 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Maramures
Date de contact Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
Declaratie_consimtamant
Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Identitatea și datele de contact ale operatorului
Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în cadrul Direcției de Sănătate Publică Maramures