Directia de Sănătate Publică Maramureș
Invitatie de participare la procedura de atribuire a serviciului de dirigentie de santier "Lucrari de reabilitare termica fatada cladire"

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie "Lucrari de reabilitare termica fatada cladire"

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie "Lucrari igienizare birouri si casa scarii" la sediul DSP din str.Victoriei 126 Baia Mare

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie "Finalizare lucrari de reparatii capitale /modernizare laborator microbiologie si casa scarii la sediul din Victoriei 132


Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de executie ; Lucrari de modernizare laborator microbiologie si casa scari ; Sediu DSP Maramures strada Victoriei nr. 132
WYSIWYG Web Builder