Directia de Sănătate Publică Maramureș

Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică
Organizarea sistemului sanitar din România
Inapoi pagina de start
ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
LEGE   Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGE   Nr. 7 din 18 februarie 2006 privind Codul de conduita a functionarilor publici
LEGE   Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Accesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, soluţionarea petiţiilor
LEGE   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE   Nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

ORDONANŢĂ   Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

LEGE   Nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Calitatea apei potabile

HOTĂRÂRE   Nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

LEGE   Nr. 458 din  8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile
Supraveghere boli transmisibile

HOTĂRÂRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

ORDIN   Nr. 141 din  7 martie 2002 privind reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

ORDIN   Nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

ORDIN   Nr. 344 din  16 aprilie 2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministerului sanatatii nr.962/2009


ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

ORDIN   Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

ORDIN   Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile reziduale rezultate din activitati medicale

ORDIN Nr. 1279 din 14 decembrie 2012 privind Criteriile de evaluare, conditiile de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termica a deseurilor medicale

ORDIN Nr. 1342 din 7 noiembrie 2013 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infectiilor cu transmitere sexuala

ORDIN   Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile
Norme de igiena

ORDIN   Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul  de viata al populatiei

ORDIN   Nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind  unitatatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

ORDIN   Nr. 976 din 16 decembrie 1998 aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea si desfacerea alimentelor