Directia de Sănătate Publică Maramureș
Activitatea laboratorului se desfășoară conform Ord. MS nr. 1078/2010, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a
structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene
v Efectuează analize fizico-chimice și microbiologice pentru monitorizarea calității apei potabile furnizate în sistem centralizat
Vezi Instrucțiuni recoltare probe de apă potabila
         Instrucțiuni de recoltare probe apă de piscină  
v Efectuează analize în cadrul programelor naționale de sănătate publică
v Efectuează analize fizico-chimice și microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică
Vezi Ghid de recoltare teste de sanitație și sterilități
v Efectuează determinări toxicologice în aerul locurilor de muncă
Vezi Instrucțiuni privind determinări toxicologice
v Asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecțioase și participă la efectuarea investigației epidemiologice, prin laboratorul de microbiologie
Vezi Ghid de recoltare probe biologice pentru examenul microbiologic
         Ghid recoltare probe de sânge
v Prestare de servicii - încercări fizico-chimice, microbiolgice și toxicologice - către clienți (persoane fizice, societăți comerciale)
Vezi Lista oficială de analize/încercări (prețuri)
v Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru a efectua monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile,
în conformitate cu Ordinul nr. 764/2005
v Laboratorul de toxicologie industrială este abilitat pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale în conformitate cu Ordinul nr. 1093/2004
v Implementează și menține un sistem al calității încercărilor pe care le furnizează conform SR EN ISO 17025:2018, fiind evaluat RENAR pentru
obținerea acreditării
Vezi Certificat de acreditare
         Oferta de servicii
v În scopul îmbunătățirii activității se evaluează feedback-ul primit de la clienți
Vezi Chestionar de satisfacție client
Inapoi pagina de start