Directia de Sănătate Publică Maramureș
1.Efectuează încercări pentru monitorizarea calității apei potabile furnizate în sistem centralizat
2.Efectuează încercări în cadrul programelor naționale de sănătate publică
3.Efectuează încercări la solicitarea serviciului de control în sănătate publică
4.Prestare de servicii - încercări fizico-chimice, microbiolgice și toxicologice - către clienți (persoane fizice, societăți comerciale)
5.Implementează și menține un sistem al calității încercărilor pe care le furnizează conform SR EN ISO 17025:2005

2. Servicii oferite clienților
1. Principalele activități ale Laboratorului de investigatii si diagnostic in sanatate publica
LDISP, prin cele două compartimente, Microbiologie și Chimie Sanitară/Toxicologie oferă clienților, persoane fizice și firme, următoarele servicii:

Efectuarea de încercări fizico-chimice și microbiologice pentru ape potabile

Determinări toxicologice în aerul locurilor de muncă

Analize microbiologice coproculturi și exudate naso-faringiene

Serologie

Probe de sanitație

Informarea referitoare la parametrii, standardele și prețurile aplicate

Informarea și cooperarea în vederea stabilirii condițiilor de desfășurare a activităților de ofertare, contractare, prelevare probe, efectuare încercări

În scopul îmbunătățirii activității se evaluează feedback-ul primit de la clienți, prin completarea de către aceștia a unui chestionar de satisfacție privind gradul de mulțumire

3.Parametrii.metode
Inapoi pagina de start