Formulare pentru avize / autorizări
Cerere autorizare sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare si autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;
Cerere notificare de asistenţă de specialitate si de conformitate de sănătate publică a conformităţii
Cerere viză anuală
Model cerere pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare pentru activitati de inmormantare/inhumare (cimitire)
Model cerere pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare pentru prestarea de servicii funerare

            Formulare pentru Igiena Radiațiilor
Cerere emitere Aviz Sanitar
Cerere emitere Autorizare Sanitara
Cerere emitere Vizare Autorizație

             Cereri inregistrare in registrul unic
Cerere inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale
Cereri inregistrare a cabinetului de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

             Formulare de autorizatii de libera practica
Formulare de autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului medical biochimist, biolog şi chimist
Formulare de autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului medical tehnician dentar, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped,
sociolog, profesor de cultură fizică medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze şi orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.
Documente necesare

             Tarife
Lista tarife pentru proceduri de reglementare sanitara
Lista tarife igiena radiatiilor
Directia de Sănătate Publică Maramureș
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX
Inapoi pagina de start