Directia de Sănătate Publică Maramureș
COD FISCAL: 11317889
Cont IBAN: RO48TREZ43620E365000XXXX
Condica sesizari si reclamatii
Reclamatie cu privire la activitatea Biroului Avize Autorizatii
Reclamatie cu privire la activitatea Compartiment
Inapoi pagina de start
WYSIWYG Web Builder
IMPLEMENTAREA LEGII 544 DIN 2001

RAPORT DE EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2021

RAPORT DE EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2020

RAPORT DE EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2019

RAPORT ANUL 2018 IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE "LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017

RAPORT ANUL 2017 IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE "LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

FORMULAR NEPRIMIRE RASPUNS

FORMULAR RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

HOTARÂRE NR. 123 DIN 7 FEBRUARIE 200PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC


RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017

LEGE NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

SOLICITARE INFORMATII PUBLICE